เหตุปิด ‘คลองสุเอซ’ ดันอัตราค่าขนส่งทางเรือพุ่ง-ผลักเรือขนส่งน้ำมันใช้เส้นทางอื่น