ไบเดน นั่งแท่นประชุมผู้นำกลุ่มจตุภาคีความมั่นคงครั้งแรก วันศุกร์นี้