‘ไบเดน-สี’ เตรียมประชุมร่วมกันครั้งแรกวันคุ้มครองโลก 22 เม.ย